ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ วุฒิ ป.เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ประกาศ 2015-05-31 14:56:29 เปิดอ่าน :27

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ประกาศ 2014-12-25 02:55:41 เปิดอ่าน :7

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ประกาศ 2014-12-25 02:56:05 เปิดอ่าน :13

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ประกาศ 2014-12-25 02:56:17 เปิดอ่าน :20

กิจกรรมคณะ/สาขา

การสัมมนาเพื่อเตรียมการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ประกาศ 2015-06-04 10:33:48 เปิดอ่าน :18

การอบรมการใช้งาน Raspberry Pi

วันที่ประกาศ 2015-06-04 10:35:39 เปิดอ่าน :9

พิธีรดน้ำดำหัว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ประกาศ 2015-06-04 10:36:38 เปิดอ่าน :6

ม.นครพนม ดูงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ประกาศ 2015-06-04 10:37:39 เปิดอ่าน :5

การประชุมวิชาการ NCTIM 2015

วันที่ประกาศ 2015-06-04 10:38:33 เปิดอ่าน :9

ผู้บริหาร มรม. เยี่ยม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ประกาศ 2015-06-04 10:39:26 เปิดอ่าน :4

Top
  • ออกแบบและพัฒนา นครินทร์ ม่วงอ่อน